ข่าวใหม่   มูลค่าหน่วยลงทุน - 28/06/60

 
กองทุน
วันที่
บาท
 
กองทุนตราสารหนี้
ASP 28/06/60 16.2221
กองทุนผสม/ตราสารทุน
ASP-GDF 28/06/60 10.2718
กองทุนหุ้นต่างประเทศ
ASP-STRATEGIC 28/06/60 8.9048
ASP-S&P500 28/06/60 27.4481
ASP-HSI 28/06/60 14.8036
กองทุน RMF/LTF
ASP-ERF 28/06/60 26.5869
ASP-FRF 28/06/60 14.3001
ASP-MRF 28/06/60 25.1198
ASP-GLTF 28/06/60 23.0197
ASP-LTF 28/06/60 16.3523
 
  Weekly Strategic Allocation
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด
ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร. 02-672-1000 โทรสาร 02-286-4470, 02-672-1180 Customer Care 02-672-1111

 

ข้อมูลราคาน้ำมัน ข้อมูลราคาทองคำ ข้อมูลดัชนี S&P500 ข้อมูลดัชนี Hang Seng SET50 Index