ข่าวใหม่   มูลค่าหน่วยลงทุน - 28/04/60

 
กองทุน
วันที่
บาท
 
กองทุนตราสารหนี้
ASP 28/04/60 16.1857
กองทุนผสม/ตราสารทุน
ASP-GDF 28/04/60 10.2593
กองทุนหุ้นต่างประเทศ
ASP-HSI 28/04/60 14.1600
ASP-STRATEGIC 27/04/60 8.7271
ASP-S&P500 27/04/60 26.9445
กองทุน RMF/LTF
ASP-ERF 28/04/60 25.4378
ASP-FRF 28/04/60 14.2375
ASP-MRF 28/04/60 25.0389
ASP-GLTF 28/04/60 21.8672
ASP-LTF 28/04/60 15.8891
 
  Weekly Strategic Allocation
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด
ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร. 02-672-1000 โทรสาร 02-286-4470, 02-672-1180 Customer Care 02-672-1111

 

ข้อมูลราคาน้ำมัน ข้อมูลราคาทองคำ ข้อมูลดัชนี S&P500 ข้อมูลดัชนี Hang Seng SET50 Index