ข่าวใหม่   มูลค่าหน่วยลงทุน - 18/08/60

 
กองทุน
วันที่
บาท
 
กองทุนตราสารหนี้
ASP 18/08/60 16.2542
กองทุนผสม/ตราสารทุน
ASP-GDF 18/08/60 10.2377
กองทุนหุ้นต่างประเทศ
ASP-STRATEGIC 18/08/60 8.9953
ASP-S&P500 18/08/60 27.2740
ASP-HSI 18/08/60 15.6386
กองทุน RMF/LTF
ASP-ERF 18/08/60 26.7701
ASP-FRF 18/08/60 14.3488
ASP-MRF 18/08/60 25.0568
ASP-GLTF 18/08/60 22.9117
ASP-LTF 18/08/60 16.2529
 
  Weekly Strategic Allocation
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด
ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร. 02-672-1000 โทรสาร 02-286-4470, 02-672-1180 Customer Care 02-672-1111

 

ข้อมูลราคาน้ำมัน ข้อมูลราคาทองคำ ข้อมูลดัชนี S&P500 ข้อมูลดัชนี Hang Seng SET50 Index