ข่าวใหม่   มูลค่าหน่วยลงทุน - 24/03/60

 
กองทุน
วันที่
บาท
 
กองทุนตราสารหนี้
ASP 24/03/60 16.1659
กองทุนผสม/ตราสารทุน
ASP-GDF 24/03/60 10.2361
กองทุนหุ้นต่างประเทศ
ASP-HSI 24/03/60 14.0383
ASP-STRATEGIC 23/03/60 8.5433
ASP-S&P500 23/03/60 26.4511
กองทุน RMF/LTF
ASP-ERF 24/03/60 25.4422
ASP-FRF 24/03/60 14.2019
ASP-MRF 24/03/60 24.9025
ASP-GLTF 24/03/60 21.8732
ASP-LTF 24/03/60 15.8571
 
  Weekly Strategic Allocation
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด
ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร. 02-672-1000 โทรสาร 02-286-4470, 02-672-1180 Customer Care 02-672-1111

 

ข้อมูลราคาน้ำมัน ข้อมูลราคาทองคำ ข้อมูลดัชนี S&P500 ข้อมูลดัชนี Hang Seng SET50 Index