ข่าวใหม่   มูลค่าหน่วยลงทุน - 17/01/60

 
กองทุน
วันที่
บาท
 
กองทุนตราสารหนี้
ASP 17/01/60 16.1267
กองทุนผสม/ตราสารทุน
ASP-GDF 17/01/60 10.0455
กองทุนหุ้นต่างประเทศ
ASP-HSI 17/01/60 13.1791
ASP-STRATEGIC 13/01/60 8.3957
ASP-S&P500 13/01/60 25.6936
ASP-NGF 13/01/60 9.2880
กองทุน RMF/LTF
ASP-ERF 17/01/60 25.0984
ASP-FRF 17/01/60 14.1533
ASP-MRF 17/01/60 24.1942
ASP-GLTF 17/01/60 21.9851
ASP-LTF 17/01/60 16.0858
 
  Weekly Strategic Allocation
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด
ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร. 02-672-1000 โทรสาร 02-286-4470, 02-672-1180 Customer Care 02-672-1111

 

ข้อมูลราคาน้ำมัน ข้อมูลราคาทองคำ ข้อมูลดัชนี S&P500 ข้อมูลดัชนี Hang Seng SET50 Index