ข่าวใหม่   มูลค่าหน่วยลงทุน - 02/12/59

 
กองทุน
วันที่
บาท
 
กองทุนตราสารหนี้
ASP 02/12/59 16.0979
กองทุนผสม/ตราสารทุน
ASP-GDF 02/12/59 9.8990
กองทุนหุ้นต่างประเทศ
ASP-STRATEGIC 02/12/59 8.1411
ASP-S&P500 02/12/59 24.7827
ASP-HSI 02/12/59 13.0977
กองทุน RMF/LTF
ASP-ERF 02/12/59 24.7502
ASP-FRF 02/12/59 14.1293
ASP-MRF 02/12/59 23.9114
ASP-GLTF 02/12/59 21.9079
ASP-LTF 02/12/59 15.8604
 
  Weekly Strategic Allocation
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด
ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร. 02-672-1000 โทรสาร 02-286-4470, 02-672-1180 Customer Care 02-672-1111

 

ข้อมูลราคาน้ำมัน ข้อมูลราคาทองคำ ข้อมูลดัชนี S&P500 ข้อมูลดัชนี Hang Seng SET50 Index