ข่าวใหม่   มูลค่าหน่วยลงทุน - 17/02/60

 
กองทุน
วันที่
บาท
 
กองทุนตราสารหนี้
ASP 17/02/60 16.1453
กองทุนผสม/ตราสารทุน
ASP-GDF 17/02/60 10.1417
กองทุนหุ้นต่างประเทศ
ASP-STRATEGIC 17/02/60 8.5724
ASP-S&P500 17/02/60 26.5336
ASP-HSI 17/02/60 13.8653
กองทุน RMF/LTF
ASP-ERF 17/02/60 25.2563
ASP-FRF 17/02/60 14.1864
ASP-MRF 17/02/60 24.3544
ASP-GLTF 17/02/60 21.9500
ASP-LTF 17/02/60 16.1890
 
  Weekly Strategic Allocation
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด
ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร. 02-672-1000 โทรสาร 02-286-4470, 02-672-1180 Customer Care 02-672-1111

 

ข้อมูลราคาน้ำมัน ข้อมูลราคาทองคำ ข้อมูลดัชนี S&P500 ข้อมูลดัชนี Hang Seng SET50 Index