กิจกรรม

sample-pic
สัมมนา Robotics and AI: From Innovation to Investment
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด (บลจ. แอสเซท พลัส) นำโดย นายรัชต์ โสดสถิตย์ กรรมการผู้จัดการ บลจ. แอสเซท พลัส (ซ้ายสุด) จัดงานสัมมนาในหัวข้อ “Robotics and A.I.: From Innovation to Investment” เพื่อนำเสนอมุมมองการลงทุนกับธุรกิจหุ่นยนต์
อ่านรายละเอียด
sample-pic
สัมมนา "จัดทัพลงทุน รับตลาดหุ้นไทยยุค 4.0"
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส (บลจ. แอสเซท พลัส) นำโดยนายรัชต์ โสดสถิตย์ กรรมการผู้จัดการ บลจ. แอสเซท พลัส (ที่ 3 จากซ้าย) จัดงานสัมมนา “จัดทัพลงทุน รับตลาดหุ้นไทยยุค 4.0” เพื่อนำเสนอมุมมองการลงทุนในตลาดหุ้นไ
อ่านรายละเอียด
sample-pic
กองทุน ASP คว้ารางวัลกองทุนยอดเยี่ยมแห่งปี 2017
กองทุนเปิดแอสเซทพลัส ตราสารหนี้ (ASP) ได้รับรางวัล กองทุนรวมยอดเยี่ยมแห่งปี ประเภทกองทุนสะสมทรัพย์ตราสารหนี้ (Money Market)
อ่านรายละเอียด
sample-pic
หลากหลายสินทรัพย์ลงทุน เพิ่มพูนโอกาสแห่งความมั่งคั่ง
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด (บลจ. แอสเซท พลัส) จัดงานสัมมนาในหัวข้อ “Multiply Your Wealth with Global Multi Asset : หลากหลายสินทรัพย์ลงทุน เพิ่มพูนโอกาสแห่งความมั่งคั่ง” เพื่อนำเสนอมุมมองการลงทุนท่ามกลางความท้าทายจากสภาวะดอกเบี้ยต่ำและต
อ่านรายละเอียด
sample-pic
ปรับพอร์ตตราสารหนี้ ชี้กองทุนหุ้นเด่น เฟ้นโอกาสจากดอกเบี้ยขาขึ้น
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส (บลจ. แอสเซท พลัส) นำโดยนายรัชต์ โสดสถิตย์ กรรมการผู้จัดการ บลจ. แอสเซท พลัส (ขวาสุด) จัดงานสัมมนา “Portfolio Against Uptrend Interest : ปรับพอร์ตตราสารหนี้ ชี้กองทุนหุ้นเด่น เฟ้นโอกาสจากดอกเบี้ยขาขึ้น” เพื่อนำเสนอ
อ่านรายละเอียด