ผลการดำเนินงาน

เลือกวันที่ต้องการแสดงข้อมูล

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

กองทุนตลาดเงิน
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน วันจัดตั้ง
กองทุน
NAV
(บาท/หน่วย)
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี ตั้งแต่ต้นปี นับตั้งแต่
จัดตั้งกองทุน
เกณฑ์มาตรฐาน
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
ASP-DGOV-R กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เดลี่ พันธบัตรไทย ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป 13/03/19 10.1419 0.04 0.06 0.12 0.09 0.55 0.92
ASP-DGOV-I กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เดลี่ พันธบัตรไทย ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน 04/11/20 10.1447 0.04 0.09 0.11 0.14 0.36
กองทุนรวมตราสารหนี้
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน วันจัดตั้ง
กองทุน
NAV
(บาท/หน่วย)
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี ตั้งแต่ต้นปี นับตั้งแต่
จัดตั้งกองทุน
เกณฑ์มาตรฐาน
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
ASP กองทุนเปิด แอสเซท พลัส ตราสารหนี้ 15/11/04 16.9328 0.10 0.17 0.56 0.93 0.34 1.85 3.39
ASP2 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ 2 23/09/05 14.0081 -0.10 -0.25 -0.54 0.47 -0.52 2.12 3.49
ASP-DPLUS กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ เดลี่ พลัส 02/02/17 10.7536 0.18 0.33 0.77 1.40 0.50 1.57 3.05
ASP-FFPLUSA กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ต่างประเทศ พลัส ชนิดสะสมมูลค่า 12/04/17 9.6012 0.81 1.33 2.30 4.25 1.09 -0.90 3.28
ASP-FFPLUSR กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ต่างประเทศ พลัส ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ 12/04/17 9.6062 0.82 1.36 2.34 4.27 1.12 -0.89 3.28
ASP-AIF1 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอตราสารหนี้ 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 11/07/13 11.1170 0.39 0.75 1.40 1.72 1.07 1.30
ASP-TFIXED 6M9 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 6เดือ9 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 12/05/21 10.0496 0.35 0.50
กองทุนรวมหุ้นไทย
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน วันจัดตั้ง
กองทุน
NAV
(บาท/หน่วย)
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี ตั้งแต่ต้นปี นับตั้งแต่
จัดตั้งกองทุน
เกณฑ์มาตรฐาน
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
ASP-SME กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ 02/08/17 16.5892 -0.14 7.53 39.77 14.45 28.51 12.88 3.63
ASP-THEQ กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นไทย 12/05/14 14.2297 -1.54 4.78 35.60 7.01 19.87 4.89 5.34
ASP-GDF กองทุนเปิดแอสเซทพลัสกำไรปันผล 21/12/04 11.3643 -1.30 2.21 26.52 -0.99 13.05 6.08 9.37
ASP-T12 กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไทย ท็อป 12 13/05/21 10.1704 -1.91 1.52 4.82
กองทุนรวมต่างประเทศ
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน วันจัดตั้ง
กองทุน
NAV
(บาท/หน่วย)
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี ตั้งแต่ต้นปี นับตั้งแต่
จัดตั้งกองทุน
เกณฑ์มาตรฐาน
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
ASP-POWER กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ฟิวเจอริสติก พาวเวอร์ ซัพพลาย แอนด์ โมบิลิตี้ 16/03/21 10.9791 0.21 11.52 10.11 16.66
ASP-EVOCHINA กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อีโวลูชั่น ไชน่า อิควิตี้ 06/11/18 17.0408 -15.21 -11.87 -0.44 -12.25 20.17 9.67
ASP-IHEALTH กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินโนเวทีฟ เฮลธ์แคร์ 29/03/19 16.7555 -3.85 -0.03 18.36 -5.16 22.84 20.38
ASP-DISRUPT กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิสรัปทีฟ ออพพอร์ทูนิตี้ส์ 02/04/18 16.5527 -9.73 -5.48 6.38 16.87 -4.21 15.50 15.14
ASP-INDIA กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินเดีย ไดนามิกส์ อิควิตี้ 06/11/18 16.6091 13.47 21.28 60.88 28.71 19.11 19.02
ASP-ROBOT กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โรโบติกส์ 04/09/17 16.4828 -7.12 -4.06 10.82 16.39 -3.13 13.05 11.39
ASP-VIET กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท ฟันด์ 18/01/18 12.1820 1.03 26.79 70.81 12.05 40.23 5.48 11.65
ASP-JHC กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เจแปน ไฮ คอนวิคชั่น 29/01/21 9.9890 4.76 1.94 -0.10 24.28
ASP-EUG กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ยุโรป โกรท 29/01/21 11.1126 -1.34 8.19 11.13 24.72
ASP-TOPBRAND กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ท็อปแบรนด์ 29/06/20 13.9426 -2.06 8.92 27.65 10.22 29.74 40.48
ASP-X กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เอ็กซ์ตร้า โกรท 29/06/20 11.7978 -13.48 -13.06 0.19 -12.10 14.05 40.48
ASP-ASIAN กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอเชี่ยนสเปเชียลซิททูเอชั่นส์ 26/10/07 14.2594 -9.65 -8.00 12.11 5.73 -3.82 2.58 0.67
ASP-CHINA กองทุนเปิดแอสเซทพลัสไชน่า 09/07/14 12.0386 -22.36 -13.36 -4.17 5.25 -11.24 2.60 5.86
ASP-BRIC กองทุนเปิดแอสเซทพลัสบริค 13/12/07 7.8634 -11.07 -7.59 9.51 4.77 -2.46 -1.73 1.07
ASP-EUPROP กองทุนเปิดแอสเซทพลัสยุโรปพร็อพเพอร์ตี้ 11/08/15 12.2071 0.42 11.28 16.35 4.86 9.02 3.30 3.04
ASP-EUROPE QUALITY กองทุนเปิดแอสเซทพลัสยุโรปควอลิตี้ 11/02/15 13.3139 0.35 7.66 15.15 4.53 13.84 4.41 3.60
ASP-GOLD กองทุนเปิดแอสเซทพลัสโกลด์ 02/07/09 14.9431 -1.75 2.49 -9.43 10.60 -8.36 3.36 5.05
ASP-HSI กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอชเอสไอ 28/01/10 14.3261 -14.69 -12.27 2.76 -3.95 -9.17 3.16 1.71
ASP-NGF กองทุนเปิดแอสเซทพลัสนิปปอนโกรท 23/06/06 12.3001 8.84 8.45 38.18 4.61 27.76 1.36 1.44
ASP-OIL กองทุนเปิดแอสเซทพลัสออยล์ 26/06/09 4.5533 5.77 28.96 81.77 -0.74 58.53 -6.21 -4.60
ASP-S&P500 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอสแอนด์พี 500 17/07/09 46.6621 0.65 9.26 27.77 13.01 16.23 13.44 13.26
ASP-LEGACY-UI กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เลกาซี่ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 28/06/19 8.5860 4.69 9.06 0.02 4.30 -6.52 26.56
กองทุนรวมผสมทั้งในและต่างประเทศ
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน วันจัดตั้ง
กองทุน
NAV
(บาท/หน่วย)
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี ตั้งแต่ต้นปี นับตั้งแต่
จัดตั้งกองทุน
เกณฑ์มาตรฐาน
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
ASP-AAA-A กองทุนเปิด แอสเซทพลัส แอคทีฟ แอสเซท แอลโลเคชั่น ชนิดสะสมมูลค่า 04/02/19 11.0057 -0.39 2.29 9.05 4.66 3.68 6.72
ASP-AAA-R กองทุนเปิด แอสเซทพลัส แอคทีฟ แอสเซท แอลโลเคชั่น ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ 04/02/19 10.9887 -0.40 2.26 9.00 4.62 3.62 6.72
ASP-FLEXPLUS กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เฟล็กซิเบิ้ล พลัส 02/08/17 14.8575 8.45 21.68 59.15 12.75 35.93 9.98 -3.19
ASPGIPLUS-A กองทุนเปิดแอสเซทพลัส โกลบอล อินคัม พลัส ชนิดสะสมมูลค่า 12/06/17 12.0788 -1.61 2.19 11.67 6.26 3.84 4.49 6.91
ASPGIPLUS-R กองทุนเปิดแอสเซทพลัส โกลบอล อินคัม พลัส ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ 12/06/17 12.0692 -1.62 2.18 11.65 6.23 3.82 4.47 6.91
ASP-PROPIN-A กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน เฟล็กซิเบิ้ล ชนิดสะสมมูลค่า 12/02/20 8.5975 -1.45 1.00 0.68 0.88 -8.84 -6.21
ASP-PROPIN-R กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน เฟล็กซิเบิ้ล ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ 12/02/20 8.5954 -1.45 0.99 0.66 0.87 -8.85 -6.21
ASP-TRIGGER 6M3 กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ทริกเกอร์ 6เดือน3 16/02/21 8.1215 -8.06 -9.43 -17.91 17.22
กองทุนรวม LTF
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน วันจัดตั้ง
กองทุน
NAV
(บาท/หน่วย)
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี ตั้งแต่ต้นปี นับตั้งแต่
จัดตั้งกองทุน
เกณฑ์มาตรฐาน
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
ASP-SMELTF-T กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ หุ้นระยะยาว ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี 23/11/17 13.7679 0.15 8.00 38.18 13.65 27.73 8.68 1.59
ASP-SMELTF-A กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล์ แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ หุ้นระยะยาว ชนิดไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี 01/07/20 13.7679 0.15 8.00 38.18 27.73 43.15 18.19
ASP-LTF-T กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาว ชนิดจ่ายเงินปันผลและมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี 23/11/04 16.1174 -1.24 2.27 26.67 0.49 13.22 6.73 9.53
ASP-LTF-A กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาว ชนิดจ่ายเงินปันผลและไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี 01/07/20 16.1174 -1.24 -0.12 23.70 10.57 15.83 18.19
ASP-GLTF-T กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาวทวีกำไร ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี 20/12/06 29.3354 1.15 1.29 28.60 5.59 13.26 7.50 9.84
ASP-GLTF-A กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาวทวีกำไร ชนิดไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี 01/07/20 29.3354 1.15 1.29 28.60 13.26 28.48 18.19
กองทุนรวม RMF
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน วันจัดตั้ง
กองทุน
NAV
(บาท/หน่วย)
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี ตั้งแต่ต้นปี นับตั้งแต่
จัดตั้งกองทุน
เกณฑ์มาตรฐาน
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
ASP-EVOCHINARMF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อีโวลูชั่น ไชน่า อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ 15/10/20 9.3255 -15.47 -12.07 -13.51 -6.73 -3.88
ASP-ROBOTRMF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โรโบติกส์ เพื่อการเลี้ยงชีพ 23/11/17 14.5612 -6.87 -3.92 10.79 16.06 -2.99 10.25 10.75
ASP-DISRUPTRMF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิสรัปทีฟ ออพพอร์ทูนิตี้ส์ เพื่อการเลี้ยงชีพ 30/08/18 14.5132 -9.52 -5.33 7.14 13.78 -3.57 12.83 13.66
ASP-VIETRMF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท เพื่อการเลี้ยงชีพ 19/09/18 14.1448 1.99 28.31 70.80 12.32 42.35 12.18 17.56
ASP-FRF กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ 23/12/04 15.2632 0.41 1.15 2.34 1.79 1.53 2.55 3.38
ASP-MRF กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นผสมตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ 23/12/04 28.4734 -0.65 3.31 28.97 -0.45 15.13 6.43 5.86
ASP-ERF กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 23/12/04 35.0249 -1.38 4.96 33.70 6.63 19.75 7.76 9.41
กองทุนรวม SSF
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน วันจัดตั้ง
กองทุน
NAV
(บาท/หน่วย)
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี ตั้งแต่ต้นปี นับตั้งแต่
จัดตั้งกองทุน
เกณฑ์มาตรฐาน
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
ASP-SME-SSFX กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออมพิเศษ 21/04/20 15.9600 0.18 7.93 38.76 28.19 38.25 22.13
ASP-SME-SSF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออม 01/07/20 15.9069 0.17 7.92 38.74 28.18 37.83 18.19
ASP-EVOCHINA-SSF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อีโวลูชั่น ไชน่า อิควิตี้ เพื่อการออม 05/07/21 8.8648 -12.24 -10.49