ผลการดำเนินงาน

เลือกวันที่ต้องการแสดงข้อมูล

ข้อมูล ณ วันที่ 29 เมษายน 2565

กองทุนตลาดเงิน
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน วันจัดตั้ง
กองทุน
NAV
(บาท/หน่วย)
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี ตั้งแต่ต้นปี นับตั้งแต่
จัดตั้งกองทุน
เกณฑ์มาตรฐาน
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
ASP-DGOV-R กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เดลี่ พันธบัตรไทย ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป 13/03/19 10.1536 0.05 0.10 0.15 0.45 0.06 0.49 0.84
ASP-DGOV-I กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เดลี่ พันธบัตรไทย ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน 04/11/20 10.1566 0.05 0.10 0.18 0.06 0.17 0.43
กองทุนรวมตราสารหนี้
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน วันจัดตั้ง
กองทุน
NAV
(บาท/หน่วย)
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี ตั้งแต่ต้นปี นับตั้งแต่
จัดตั้งกองทุน
เกณฑ์มาตรฐาน
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
ASP-CHINABOND-A กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไชน่า บอนด์ ชนิดสะสมมูลค่า 11/03/22 9.6678 -3.32 4.10
ASP-CHINABOND-R กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไชน่า บอนด์ ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ 11/03/22 9.6672 -3.33 4.10
ASP กองทุนเปิด แอสเซท พลัส ตราสารหนี้ 15/11/04 16.9643 0.07 0.16 0.32 0.72 0.10 1.80 3.04
ASP-DPLUS กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ เดลี่ พลัส 02/02/17 10.7869 0.10 0.26 0.61 1.19 0.14 1.46 2.86
ASP-FFPLUSA กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ต่างประเทศ พลัส ชนิดสะสมมูลค่า 12/04/17 9.6389 0.95 1.41 1.54 2.69 0.69 -0.72 2.20
ASP-FFPLUSR กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ต่างประเทศ พลัส ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ 12/04/17 9.6506 1.00 1.48 1.63 2.73 0.75 -0.70 2.20
ASP-AIF1 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอตราสารหนี้ 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 11/07/13 11.1907 0.31 0.59 1.37 1.58 0.35 1.29
กองทุนรวมหุ้นไทย
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน วันจัดตั้ง
กองทุน
NAV
(บาท/หน่วย)
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี ตั้งแต่ต้นปี นับตั้งแต่
จัดตั้งกองทุน
เกณฑ์มาตรฐาน
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
ASP-SME กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ 02/08/17 18.9070 1.25 13.33 18.14 22.60 -1.07 14.33 4.33
ASP-THEQ กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นไทย 12/05/14 15.3390 -0.25 3.98 11.90 12.51 -2.56 5.51 5.64
ASP-GDF กองทุนเปิดแอสเซทพลัสกำไรปันผล 21/12/04 12.6419 1.08 9.24 14.09 4.95 -0.53 6.52 9.38
ASP-T12 กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไทย ท็อป 12 13/05/21 11.4014 -2.73 9.60 -3.82 13.81 10.49
กองทุนรวมต่างประเทศ
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน วันจัดตั้ง
กองทุน
NAV
(บาท/หน่วย)
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี ตั้งแต่ต้นปี นับตั้งแต่
จัดตั้งกองทุน
เกณฑ์มาตรฐาน
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
ASP-DIGIBLOC กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิจิทัล บล็อกเชน 28/01/22 8.5260 -23.09 -16.84 -16.94
ASP-POWER กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ฟิวเจอริสติก พาวเวอร์ ซัพพลาย แอนด์ โมบิลิตี้ 16/03/21 8.3835 -14.16 -32.59 -15.55 -24.52 -14.34 8.21
ASP-EVOCHINA กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อีโวลูชั่น ไชน่า อิควิตี้ 06/11/18 11.9030 -18.60 -31.94 -41.05 0.15 -26.74 5.14 0.69
ASP-IHEALTH กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินโนเวทีฟ เฮลธ์แคร์ 29/03/19 10.7879 -13.92 -35.94 -38.21 3.43 -29.37 2.49 14.12
ASP-DISRUPT กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิสรัปทีฟ ออพพอร์ทูนิตี้ส์ 02/04/18 12.3711 -12.78 -28.42 -32.73 5.29 -23.18 5.36 11.05
ASP-INDIA กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินเดีย ไดนามิกส์ อิควิตี้ 06/11/18 14.3730 -8.49 -13.20 6.81 10.27 -13.63 10.99 15.21
ASP-ROBOT กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โรโบติกส์ 04/09/17 12.7215 -13.58 -26.77 -27.70 5.82 -24.88 5.31 8.18
ASP-VIET กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท ฟันด์ 18/01/18 11.8323 -6.95 -6.98 14.96 14.39 -9.23 4.01 10.07
ASP-JHC กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เจแปน ไฮ คอนวิคชั่น 29/01/21 7.8523 -4.12 -20.18 -16.28 -17.49 -17.63 0.28
ASP-EUG กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ยุโรป โกรท 29/01/21 8.1305 -15.53 -30.75 -24.48 -29.62 -15.29 11.65
ASP-TOPBRAND กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ท็อปแบรนด์ 29/06/20 11.7199 -12.91 -21.08 -13.81 -22.03 8.71 21.76
ASP-X กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เอ็กซ์ตร้า โกรท 29/06/20 8.5635 -12.14 -30.44 -39.91 -23.47 -8.13 21.76
ASP-ASIAN กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอเชี่ยนสเปเชียลซิททูเอชั่นส์ 26/10/07 11.6228 -14.30 -19.00 -26.30 -2.08 -16.26 1.04 -0.15
ASP-CHINA กองทุนเปิดแอสเซทพลัสไชน่า 09/07/14 9.1830 -17.87 -23.66 -36.54 -6.48 -16.16 -1.08 2.16
ASP-BRIC กองทุนเปิดแอสเซทพลัสบริค 13/12/07 5.7685 -23.76 -28.41 -32.01 -6.72 -22.23 -3.75 -0.68
ASP-EUPROP กองทุนเปิดแอสเซทพลัสยุโรปพร็อพเพอร์ตี้ 11/08/15 11.8844 -7.51 -9.47 3.48 2.77 -11.42 2.60 2.34
ASP-EUROPE QUALITY กองทุนเปิดแอสเซทพลัสยุโรปควอลิตี้ 11/02/15 12.3087 -5.43 -10.58 -2.78 0.10 -13.13 2.92 2.12
ASP-GOLD กองทุนเปิดแอสเซทพลัสโกลด์ 02/07/09 16.2968 6.98 6.23 6.49 11.67 5.53 3.90 5.77
ASP-HSI กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอชเอสไอ 28/01/10 12.2817 -11.58 -17.07 -25.56 -10.56 -9.29 1.73 0.48
ASP-NGF กองทุนเปิดแอสเซทพลัสนิปปอนโกรท 23/06/06 13.2755 8.10 8.90 17.87 11.27 8.99 1.80 -0.10
ASP-OIL กองทุนเปิดแอสเซทพลัสออยล์ 26/06/09 5.8410 17.08 16.82 54.83 16.03 27.98 -4.10 -1.78
ASP-S&P500 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอสแอนด์พี 500 17/07/09 44.7624 -7.76 -10.07 -0.57 11.52 -13.29 12.43 12.32
กองทุนรวมผสมทั้งในและต่างประเทศ
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน วันจัดตั้ง
กองทุน
NAV
(บาท/หน่วย)
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี ตั้งแต่ต้นปี นับตั้งแต่
จัดตั้งกองทุน
เกณฑ์มาตรฐาน
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
ASP-AAA-A กองทุนเปิด แอสเซทพลัส แอคทีฟ แอสเซท แอลโลเคชั่น ชนิดสะสมมูลค่า 04/02/19 10.8522 -1.40 -2.07 -0.79 2.17 -2.90 2.56 4.71
ASP-AAA-R กองทุนเปิด แอสเซทพลัส แอคทีฟ แอสเซท แอลโลเคชั่น ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ 04/02/19 10.8318 -1.42 -2.10 -0.84 2.12 -2.92 2.50 4.71
ASP-FLEXPLUS กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เฟล็กซิเบิ้ล พลัส 02/08/17 13.9541 -2.27 -7.61 9.58 13.39 -7.73 7.28 -2.28
ASPGIPLUS-A กองทุนเปิดแอสเซทพลัส โกลบอล อินคัม พลัส ชนิดสะสมมูลค่า 12/06/17 11.1981 -6.47 -7.79 -7.74 3.37 -8.29 2.34 5.86
ASPGIPLUS-R กองทุนเปิดแอสเซทพลัส โกลบอล อินคัม พลัส ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ 12/06/17 11.1879 -6.48 -7.80 -7.76 3.35 -8.30 2.33 5.86
ASP-PROPIN-A กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน เฟล็กซิเบิ้ล ชนิดสะสมมูลค่า 12/02/20 8.4377 0.63 -5.63 -2.67 -6.96 -7.39 -3.86
ASP-PROPIN-R กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน เฟล็กซิเบิ้ล ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ 12/02/20 8.4348 0.63 -5.64 -2.69 -6.96 -7.41 -3.86
ASP-TRIGGER 6M3 กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ทริกเกอร์ 6เดือน3 16/02/21 6.7296 -7.30 -19.35 -26.76 -15.55 -27.52 10.64
กองทุนรวม LTF
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน วันจัดตั้ง
กองทุน
NAV
(บาท/หน่วย)
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี ตั้งแต่ต้นปี นับตั้งแต่
จัดตั้งกองทุน
เกณฑ์มาตรฐาน
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
ASP-SMELTF-T กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ หุ้นระยะยาว ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี 23/11/17 15.4272 0.85 11.39 16.67 21.10 -1.43 10.30 2.59
ASP-SMELTF-A กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล์ แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ หุ้นระยะยาว ชนิดไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี 01/07/20 15.4272 0.85 11.39 16.67 -1.43 36.01 15.38
ASP-LTF-T กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาว ชนิดจ่ายเงินปันผลและมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี 23/11/04 17.9174 1.05 9.16 14.08 5.31 -0.61 7.15 9.53
ASP-LTF-A กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาว ชนิดจ่ายเงินปันผลและไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี 01/07/20 17.9174 1.05 9.16 11.41 -0.61 17.16 15.38
ASP-GLTF-T กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาวทวีกำไร ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี 20/12/06 31.6799 1.82 6.38 9.41 10.18 1.62 7.75 9.83
ASP-GLTF-A กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาวทวีกำไร ชนิดไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี 01/07/20 31.6799 1.82 6.38 9.41 1.62 23.79 15.38
กองทุนรวม RMF
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน วันจัดตั้ง
กองทุน
NAV
(บาท/หน่วย)
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี ตั้งแต่ต้นปี นับตั้งแต่
จัดตั้งกองทุน
เกณฑ์มาตรฐาน
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
ASP-DIGIBLOCRMF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิจิทัล บล็อกเชน เพื่อการเลี้ยงชีพ 28/01/22 8.2635 -25.18 -19.23 -16.94
ASP-EVOCHINARMF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อีโวลูชั่น ไชน่า อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ 15/10/20 6.5364 -18.54 -31.66 -41.04 -26.53 -24.16 -16.85
ASP-ROBOTRMF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โรโบติกส์ เพื่อการเลี้ยงชีพ 23/11/17 11.2957 -13.32 -26.46 -27.24 5.79 -24.60 2.79 7.49
ASP-DISRUPTRMF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิสรัปทีฟ ออพพอร์ทูนิตี้ส์ เพื่อการเลี้ยงชีพ 30/08/18 10.8567 -12.73 -28.33 -32.46 5.36 -23.09 2.28 9.41
ASP-VIETRMF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท เพื่อการเลี้ยงชีพ 19/09/18 13.7033 -6.81 -6.90 15.75 13.33 -9.71 9.17 14.64
ASP-FRF กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ 23/12/04 15.3154 -0.09 0.31 1.27 1.60 0.00 2.49 3.03
ASP-MRF กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นผสมตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ 23/12/04 31.9311 3.70 10.32 13.98 5.68 0.50 6.92 5.83
ASP-ERF กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 23/12/04 38.0653 0.00 4.61 12.66 12.31 -2.24 8.01 9.41
ASP-POWERRMF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ฟิวเจอริสติก พาวเวอร์ ซัพพลาย แอนด์ โมบิลิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ 12/11/21 6.7914 -14.52 -24.70 -31.47 -9.22
กองทุนรวม SSF
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน วันจัดตั้ง
กองทุน
NAV
(บาท/หน่วย)
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี ตั้งแต่ต้นปี นับตั้งแต่
จัดตั้งกองทุน
เกณฑ์มาตรฐาน
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
ASP-DIGIBLOC-SSF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิจิทัล บล็อกเชน เพื่อการออม 28/01/22 8.3077 -24.61 -18.77 -16.94
ASP-SME-SSFX กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออมพิเศษ 21/04/20 17.6810 1.05 10.17 15.22 -1.44 32.57 18.39
ASP-SME-SSF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออม 01/07/20 17.6201 1.04 10.15 15.20 -1.44 31.70 15.38
ASP-EVOCHINA-SSF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อีโวลูชั่น ไชน่า อิควิตี้ เพื่อการออม 05/07/21 6.2164 -17.99 -30.99 -26.22 -38.46 -29.87