ผลการดำเนินงาน

เลือกวันที่ต้องการแสดงข้อมูล

ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563

กองทุนตลาดเงิน
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน วันจัดตั้ง
กองทุน
NAV
(บาท/หน่วย)
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี ตั้งแต่ต้นปี นับตั้งแต่
จัดตั้งกองทุน
เกณฑ์มาตรฐาน
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
กองทุนรวมตราสารหนี้
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน วันจัดตั้ง
กองทุน
NAV
(บาท/หน่วย)
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี ตั้งแต่ต้นปี นับตั้งแต่
จัดตั้งกองทุน
เกณฑ์มาตรฐาน
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
ASP กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ 13/11/47 16.8753 0.22 0.36 0.70 1.11 0.70 1.91 3.62
ASP2 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ 2 23/09/48 14.0809 -0.02 -0.20 -0.03 0.99 -0.03 2.26 3.74
Benchmark   ค่าเฉลี่ยระหว่าง ThaiBMA Government Bond Index (50%) และ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี
สำหรับวงเงิน 1 ล้านบาท เฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ 3 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์(50%)
0.92 0.94 2.00 3.76 2.00
ASP-DPLUS กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ เดลี่ พลัส 02/02/60 10.7001 0.27 0.53 1.30 1.60 1.30 1.75 3.24
ASP-AIF1 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอตราสารหนี้ 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 11/07/56 10.9995 0.33 0.70 1.69 1.89 1.69 1.28
ASP-TFIXED5 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 5 30/07/52 13.0610 0.29 0.47 1.30 1.67 1.30 2.34
Benchmark -
กองทุนรวมหุ้นไทย
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน วันจัดตั้ง
กองทุน
NAV
(บาท/หน่วย)
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี ตั้งแต่ต้นปี นับตั้งแต่
จัดตั้งกองทุน
เกณฑ์มาตรฐาน
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
ASP-GDF กองทุนเปิดแอสเซทพลัสกำไรปันผล 21/12/47 10.0523 11.91 8.93 -3.69 -4.58 -3.69 5.56 8.95
ASP-SME กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ 02/08/60 12.9087 8.76 24.85 20.51 3.57 20.51 7.71 0.56
ASP-THEQ กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นไทย 12/05/57 11.8711 13.13 18.54 9.80 -0.73 9.80 2.62 3.92
Benchmark -
กองทุนรวมต่างประเทศ
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน วันจัดตั้ง
กองทุน
NAV
(บาท/หน่วย)
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี ตั้งแต่ต้นปี นับตั้งแต่
จัดตั้งกองทุน
เกณฑ์มาตรฐาน
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
ASP-ASIAN กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอเชี่ยนสเปเชียลซิททูเอชั่นส์ 26/10/50 14.8260 16.56 31.51 16.26 4.38 16.26 3.03 0.09
ASP-CHINA กองทุนเปิดแอสเซทพลัสไชน่า 09/07/57 13.5626 7.97 19.46 15.55 2.48 15.55 4.81 7.71
ASP-BRIC กองทุนเปิดแอสเซทพลัสบริค 13/12/50 8.0615 12.27 21.32 5.43 2.19 5.43 -1.64 0.54
ASP-DISRUPT กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิสรัปทีฟ ออพพอร์ทูนิตี้ส์ 02/04/61 17.2800 11.05 30.19 58.78 58.78 22.03 9.94
ASP-EUPROP กองทุนเปิดแอสเซทพลัสยุโรปพร็อพเพอร์ตี้ 11/08/58 11.1974 6.72 11.23 -9.24 1.73 -9.24 2.12 1.71
ASP-EUROPE QUALITY กองทุนเปิดแอสเซทพลัสยุโรปควอลิตี้ 11/02/58 11.6950 1.15 0.10 -10.44 0.68 -10.44 2.70 0.65
ASP-EVOCHINA กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อีโวลูชั่น ไชน่า อิควิตี้ 06/11/61 19.4205 13.46 34.11 59.79 59.79 36.16 16.28
ASP-GOLD กองทุนเปิดแอสเซทพลัสโกลด์ 02/07/52 16.3060 -1.17 4.38 21.63 9.49 21.63 4.37 5.05
ASP-HSI กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอชเอสไอ 28/01/53 15.7723 13.13 9.93 -4.41 -2.86 -4.41 4.30 1.75
ASP-IHEALTH กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินโนเวทีฟ เฮลธ์แคร์ 29/03/62 17.6666 24.80 36.04 66.63 66.63 38.21 12.97
ASP-INDIA กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินเดีย ไดนามิกส์ อิควิตี้ 06/11/61 12.9038 24.99 44.47 17.04 17.04 12.59 12.85
ASP-NGF กองทุนเปิดแอสเซทพลัสนิปปอนโกรท 23/06/49 9.6275 8.16 15.26 -7.52 -4.35 -7.52 -0.26 0.19
ASP-OIL กองทุนเปิดแอสเซทพลัสออยล์ 26/06/52 2.8722 14.66 17.11 -20.65 -7.57 -20.65 -10.26 -9.29
ASP-ROBOT กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โรโบติกส์ 04/09/60 17.0146 14.39 32.43 51.66 16.54 51.66 17.34 10.91
ASP-S&P500 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอสแอนด์พี 500 17/07/52 40.1451 9.92 19.06 15.14 10.38 15.14 12.89 11.52
ASP-VIET กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท ฟันด์ 18/01/61 8.6873 21.81 30.62 14.90 14.90 -4.65 -1.01
ASP-LEGACY-UI กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เลกาซี่ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 19/06/62 8.2319 -4.10 -6.96 -20.02 -20.02 -12.09 17.43
ASP-TOPBRAND กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ท็อปแบรนด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 29/06/63 12.6495 15.81 24.59 25.78 21.38
ASP-X กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เอ็กซ์ตร้า โกรท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 29/06/63 13.4215 13.98 33.01 34.17 21.38
Benchmark -
กองทุนรวมผสมทั้งในและต่างประเทศ
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน วันจัดตั้ง
กองทุน
NAV
(บาท/หน่วย)
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี ตั้งแต่ต้นปี นับตั้งแต่
จัดตั้งกองทุน
เกณฑ์มาตรฐาน
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
ASP-FLEXPLUS กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เฟล็กซิเบิ้ล พลัส 02/08/60 10.9302 17.08 34.48 17.89 -1.15 17.89 2.64 -4.88
ASP-PRIME4 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสไพร์ม 4 29/03/56 9.2266 15.10 20.97 14.08 1.37 14.08 -1.03
Benchmark -
กองทุนรวม LTF
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน วันจัดตั้ง
กองทุน
NAV
(บาท/หน่วย)
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี ตั้งแต่ต้นปี นับตั้งแต่
จัดตั้งกองทุน
เกณฑ์มาตรฐาน
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
กองทุนรวม RMF
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน วันจัดตั้ง
กองทุน
NAV
(บาท/หน่วย)
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี ตั้งแต่ต้นปี นับตั้งแต่
จัดตั้งกองทุน
เกณฑ์มาตรฐาน
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
ASP-FRF กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ 23/12/47 15.0336 0.80 0.71 1.38 1.40 1.38 2.58 3.61
Benchmark   ค่าเฉลี่ยระหว่าง ThaiBMA Government Bond Index (50%) และ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี
สำหรับวงเงิน 1 ล้านบาท เฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ 3 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์(50%)
0.92 0.94 2.00 3.76 2.00
ASP-MRF กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นผสมตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ 23/12/47 24.7322 12.03 9.14 -4.59 -4.45 -4.59 5.81
ASP-ERF กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 23/12/47 29.2481 11.65 16.94 8.83 -0.79 8.83 6.93 8.99
ASP-ROBOTRMF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โรโบติกส์ เพื่อการเลี้ยงชีพ 23/11/60 15.0095 14.20 31.66 51.24 16.11 51.24 13.98 10.09
ASP-DISRUPTRMF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิสรัปทีฟ ออพพอร์ทูนิตี้ส์ เพื่อการเลี้ยงชีพ 30/08/61 15.0501 11.10 30.00 54.82 54.82 19.13 7.20
ASP-VIETRMF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท เพื่อการเลี้ยงชีพ 19/09/61 9.9364 19.98 28.48 12.49 12.49 -0.20 2.35
Benchmark -
กองทุนรวม SSF
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน วันจัดตั้ง
กองทุน
NAV
(บาท/หน่วย)
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี ตั้งแต่ต้นปี นับตั้งแต่
จัดตั้งกองทุน
เกณฑ์มาตรฐาน
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน