มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง
เลือกวันที่ต้องการแสดงข้อมูล

ข้อมูล ณ วันที่ 23 กรกฏาคม 2564

กองทุนตลาดเงิน
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่า
หน่วยลงทุน
ราคาขาย รับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง
(บาท)
เปลี่ยนแปลง
(%)
ดาวน์โหลด
ASP-DGOV-R กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เดลี่ พันธบัตรไทย ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป 23/07/64 664,020.42 10.1387 10.1388 10.1387
0.0000
0.0000
ASP-DGOV-I กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เดลี่ พันธบัตรไทย ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน 23/07/64 157,743,816.72 10.1417 10.1418 10.1417
0.0001
0.0010
กองทุนรวมตราสารหนี้
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่า
หน่วยลงทุน
ราคาขาย รับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง
(บาท)
เปลี่ยนแปลง
(%)
ดาวน์โหลด
ASP กองทุนเปิด แอสเซท พลัส ตราสารหนี้ 23/07/64 659,069,328.07 16.9207 16.9208 16.9207
0.0009
0.0053
ASP2 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ 2 23/07/64 4,581,562.93 14.0184 14.0185 -
-0.0001
-0.0007
ASP-DPLUS กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ เดลี่ พลัส 23/07/64 27,773,604,380.00 10.7396 10.7397 10.7396
0.0003
0.0028
ASP-FFPLUSA กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ต่างประเทศ พลัส ชนิดสะสมมูลค่า 23/07/64 1,645,160.15 9.5849 9.5850 9.5849
0.0084
0.0877
ASP-FFPLUSR กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ต่างประเทศ พลัส ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ 23/07/64 90,695,933.67 9.5882 9.5883 9.5882
0.0084
0.0877
ASP-AIF1 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอตราสารหนี้ 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 23/07/64 227,534,345.38 11.1046 - -
0.0040
0.0360
ASP-TFIXED 6M8 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 6เดือน8 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 23/07/64 190,586,822.36 10.0744 - -
0.0074
0.0735
ASP-TFIXED 6M9 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 6เดือ9 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 23/07/64 132,482,212.54 10.0441 - -
0.0039
0.0388
กองทุนรวมหุ้นไทย
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่า
หน่วยลงทุน
ราคาขาย รับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง
(บาท)
เปลี่ยนแปลง
(%)
ดาวน์โหลด
ASP-SME กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ 23/07/64 370,283,102.14 16.8320 17.0425 16.8320
-0.0707
-0.4183
ASP-THEQ กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นไทย 23/07/64 46,817,019.41 14.2841 14.4270 14.2841
-0.0836
-0.5819
ASP-GDF กองทุนเปิดแอสเซทพลัสกำไรปันผล 23/07/64 23,740,154.86 11.3610 11.3611 11.3610
-0.0708
-0.6193
ASP-T12 กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไทย ท็อป 12 23/07/64 787,682,501.79 10.5874 10.7198 10.5874
0.0349
0.3307
กองทุนรวมต่างประเทศ
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่า
หน่วยลงทุน
ราคาขาย รับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง
(บาท)
เปลี่ยนแปลง
(%)
ดาวน์โหลด
ASP-POWER กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ฟิวเจอริสติก พาวเวอร์ ซัพพลาย แอนด์ โมบิลิตี้ 23/07/64 527,152,465.36 11.0563 11.1946 11.0563
-0.1692
-1.5073
ASP-EVOCHINA กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อีโวลูชั่น ไชน่า อิควิตี้ 23/07/64 3,224,824,332.35 18.7753 19.0101 18.7753
-0.5462
-2.8269
ASP-DISRUPT กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิสรัปทีฟ ออพพอร์ทูนิตี้ส์ 23/07/64 519,941,240.30 18.1149 18.3414 18.1149
-0.0861
-0.4731
ASP-INDIA กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินเดีย ไดนามิกส์ อิควิตี้ 23/07/64 227,229,568.67 15.0285 15.2165 15.0285
0.0457
0.3050
ASP-ROBOT กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โรโบติกส์ 23/07/64 661,763,934.24 17.3955 - -
0.0037
0.0213
ASP-VIET กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท ฟันด์ 23/07/64 2,093,386,042.84 11.1660 11.3057 11.1660
-0.2117
-1.8607
ASP-JHC กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เจแปน ไฮ คอนวิคชั่น 23/07/64 759,910,665.74 9.4548 - -
-0.0066
-0.0698
ASP-EUG กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ยุโรป โกรท 23/07/64 704,053,429.77 11.6690 11.8150 11.6690
0.1812
1.5773
ASP-TOPBRAND กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ท็อปแบรนด์ 23/07/64 304,116,916.13 14.9589 15.1460 14.9589
0.2321
1.5760
ASP-X กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เอ็กซ์ตร้า โกรท 23/07/64 459,112,199.15 12.9509 13.1129 12.9509
-0.0833
-0.6391
ASP-ASIAN กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอเชี่ยนสเปเชียลซิททูเอชั่นส์ 23/07/64 155,489,843.33 14.9479 15.1722 14.9479
-0.1952
-1.2890
ASP-BRIC กองทุนเปิดแอสเซทพลัสบริค 23/07/64 13,898,710.63 8.3500 8.5171 8.3500
-0.1209
-1.4272
ASP-EUPROP กองทุนเปิดแอสเซทพลัสยุโรปพร็อพเพอร์ตี้ 23/07/64 56,047,631.93 12.9227 13.1166 12.9227
-0.0088
-0.0681
ASP-GOLD กองทุนเปิดแอสเซทพลัสโกลด์ 23/07/64 57,780,397.99 15.6292 15.6684 15.6292
0.0681
0.4376
ASP-HSI กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอชเอสไอ 23/07/64 35,080,990.18 15.9296 15.9695 15.9296
-0.2502
-1.5464
ASP-OIL กองทุนเปิดแอสเซทพลัสออยล์ 23/07/64 11,095,919.06 4.2707 4.2815 4.2707
0.0332
0.7835
ASP-S&P500 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอสแอนด์พี 500 23/07/64 251,820,997.97 47.7269 47.8463 47.7269
0.4905
1.0384
กองทุนรวมผสมทั้งในและต่างประเทศ
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่า
หน่วยลงทุน
ราคาขาย รับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง
(บาท)
เปลี่ยนแปลง
(%)
ดาวน์โหลด
ASP-AAA-A กองทุนเปิด แอสเซทพลัส แอคทีฟ แอสเซท แอลโลเคชั่น ชนิดสะสมมูลค่า 23/07/64 155,691,965.58 11.0322 11.0599 11.0322
-0.0067
-0.0607
ASP-AAA-R กองทุนเปิด แอสเซทพลัส แอคทีฟ แอสเซท แอลโลเคชั่น ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ 23/07/64 21,778,295.44 11.0167 11.0443 11.0167
-0.0067
-0.0608
ASP-FLEXPLUS กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เฟล็กซิเบิ้ล พลัส 23/07/64 252,797,756.65 14.0320 14.2075 14.0320
0.0241
0.1720
ASPGIPLUS-A กองทุนเปิดแอสเซทพลัส โกลบอล อินคัม พลัส ชนิดสะสมมูลค่า 23/07/64 82,211,423.51 12.3055 12.3714 12.3055
0.0222
0.1807
ASPGIPLUS-R กองทุนเปิดแอสเซทพลัส โกลบอล อินคัม พลัส ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ 23/07/64 94,652,111.62 12.2963 12.3622 12.2963
0.0222
0.1809
ASP-PROPIN-A กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน เฟล็กซิเบิ้ล ชนิดสะสมมูลค่า 23/07/64 104,715,776.06 8.8048 8.8489 8.8048
-0.0032
-0.0363
ASP-PROPIN-R กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน เฟล็กซิเบิ้ล ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ 23/07/64 34,326,741.83 8.8031 8.8472 8.8031
-0.0032
-0.0363
ASP-TRIGGER 6M3 กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ทริกเกอร์ 6เดือน3 23/07/64 2,066,858,894.94 8.4580 - -
-0.0925
-1.0818
กองทุนรวม LTF
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่า
หน่วยลงทุน
ราคาขาย รับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง
(บาท)
เปลี่ยนแปลง
(%)
ดาวน์โหลด
ASP-SMELTF-T กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ หุ้นระยะยาว ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี 23/07/64 549,479,877.77 13.9312 13.9313 13.9312
-0.0531
-0.3797
ASP-SMELTF-A กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล์ แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ หุ้นระยะยาว ชนิดไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี 23/07/64 N/A 13.9312 14.1054 13.9312
-0.0531
-0.3797
ASP-LTF-T กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาว ชนิดจ่ายเงินปันผลและมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี 23/07/64 229,044,123.97 16.1008 16.1009 16.1008
-0.1026
-0.6332
ASP-LTF-A กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาว ชนิดจ่ายเงินปันผลและไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี 23/07/64 N/A 16.1008 16.3022 16.1008
-0.1026
-0.6332
ASP-GLTF-T กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาวทวีกำไร ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี 23/07/64 219,920,905.91 29.5817 29.5818 29.5817
-0.1753
-0.5891
ASP-GLTF-A กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาวทวีกำไร ชนิดไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี 23/07/64 N/A 29.5817 29.9516 29.5817
-0.1753
-0.5891
กองทุนรวม RMF
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่า
หน่วยลงทุน
ราคาขาย รับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง
(บาท)
เปลี่ยนแปลง
(%)
ดาวน์โหลด
ASP-EVOCHINARMF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อีโวลูชั่น ไชน่า อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ 23/07/64 212,601,946.44 10.3009 10.3010 10.3009
-0.3084
-2.9069
ASP-ROBOTRMF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โรโบติกส์ เพื่อการเลี้ยงชีพ 23/07/64 212,637,039.70 15.3305 - -
-0.0005
-0.0033
ASP-DISRUPTRMF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิสรัปทีฟ ออพพอร์ทูนิตี้ส์ เพื่อการเลี้ยงชีพ 23/07/64 127,345,049.91 15.8617 15.8618 15.8617
-0.0653
-0.4100
ASP-VIETRMF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท เพื่อการเลี้ยงชีพ 23/07/64 151,385,611.95 12.9570 12.9571 12.9570
-0.2582
-1.9538
ASP-FRF กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ 23/07/64 62,682,542.70 15.2260 15.2261 15.2260
0.0001
0.0007
ASP-MRF กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นผสมตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ 23/07/64 191,692,214.67 29.4330 29.4331 29.4330
-0.1570
-0.5306
ASP-ERF กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 23/07/64 213,548,845.90 35.1621 35.1622 35.1621
-0.2091
-0.5912
กองทุนรวม SSF
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่า
หน่วยลงทุน
ราคาขาย รับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง
(บาท)
เปลี่ยนแปลง
(%)
ดาวน์โหลด
ASP-SME-SSFX กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออมพิเศษ 23/07/64 32,996,105.49 16.1427 - 16.1427
-0.0609
-0.3758
ASP-SME-SSF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออม 23/07/64 20,554,796.36 16.0905 16.0906 16.0905
-0.0607
-0.3758
ASP-EVOCHINA-SSF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อีโวลูชั่น ไชน่า อิควิตี้ เพื่อการออม 23/07/64 6,369,441.00 9.8015 9.8016 9.8015
-0.1984
-1.9840
*ประมาณการมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุน