มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง
เลือกวันที่ต้องการแสดงข้อมูล

ข้อมูล ณ วันที่ 18 มีนาคม 2562

กองทุนตลาดเงิน
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่า
หน่วยลงทุน
ราคาขาย รับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง
(บาท)
เปลี่ยนแปลง
(%)
ดาวน์โหลด
ASP-DGOV-R กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เดลี่ พันธบัตรไทย ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป 18/03/62 4,566,849.47 10.0024 10.0025 10.0024
0.0011
0.0110
กองทุนรวมตราสารหนี้
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่า
หน่วยลงทุน
ราคาขาย รับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง
(บาท)
เปลี่ยนแปลง
(%)
ดาวน์โหลด
ASP กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ 18/03/62 1,867,334,360.82 16.5711 16.5712 16.5711
0.0022
0.0133
ASP2 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ 2 18/03/62 65,341,425.18 13.8892 13.8893 -
0.0016
0.0115
ASP-DPLUS กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ เดลี่ พลัส ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 18/03/62 8,519,418,461.09 10.3867 10.3868 10.3867
0.0020
0.0193
ASP-AIF1 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอตราสารหนี้ 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 18/03/62 361,389,421.63 10.6548 - -
0.0018
0.0169
ASP-AITF3Y3 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิร์มฟันด์ 3Y3 18/03/62 910,700,159.65 11.2042 - -
0.0036
0.0321
ASP-AITF5Y1 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิร์มฟันด์ 5Y1 18/03/62 407,908,534.63 11.7819 - -
0.0045
0.0382
ASP-TFIXED2 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 2 18/03/62 350,829,611.86 12.0390 - -
0.0015
0.0125
ASP-TFIXED3 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 3 18/03/62 360,435,873.45 12.0834 - -
0.0015
0.0124
ASP-TFIXED5 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 5 18/03/62 1,124,529,075.52 12.7055 - -
0.0017
0.0134
ASP-TFIXED9 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 9 18/03/62 193,802,902.25 12.0045 - -
0.0011
0.0092
ASP-TFIXED 6M2 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 6เดือน2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 18/03/62 847,706,710.26 10.0122 - -
0.0057
0.0570
กองทุนรวมหุ้นไทย
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่า
หน่วยลงทุน
ราคาขาย รับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง
(บาท)
เปลี่ยนแปลง
(%)
ดาวน์โหลด
ASP-GDF กองทุนเปิดแอสเซทพลัสกำไรปันผล 18/03/62 26,578,984.19 10.4555 10.4556 10.4555
-0.0415
-0.3954
ASP-SME กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ 18/03/62 713,975,600.85 9.6489 9.7696 9.6489
-0.0216
-0.2234
ASP-THEQ กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นไทย 18/03/62 93,748,301.59 10.3188 10.4221 10.3188
-0.0379
-0.3659
กองทุนรวมต่างประเทศ
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่า
หน่วยลงทุน
ราคาขาย รับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง
(บาท)
เปลี่ยนแปลง
(%)
ดาวน์โหลด
ASP-GOLD กองทุนเปิดแอสเซทพลัสโกลด์ 18/03/62 53,651,529.44 11.9426 11.9726 11.9426
0.0224
0.1879
ASP-HSI กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอชเอสไอ 18/03/62 34,229,936.02 17.0154 17.0580 17.0154
0.2107
1.2538
ASP-NKY225 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสนิคเคอิ 225 18/03/62 17,637,653.01 11.9833 12.0733 11.9833
0.0643
0.5395
กองทุนรวมผสมทั้งในและต่างประเทศ
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่า
หน่วยลงทุน
ราคาขาย รับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง
(บาท)
เปลี่ยนแปลง
(%)
ดาวน์โหลด
ASP-FLEXPLUS กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เฟล็กซิเบิ้ล พลัส 18/03/62 597,186,305.01 9.6157 9.7360 9.6157
-0.0177
-0.1837
ASP-PRIME4 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสไพร์ม 4 18/03/62 17,834,473.31 7.6285 - 7.6285
-0.0266
-0.3475
กองทุนรวม LTF
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่า
หน่วยลงทุน
ราคาขาย รับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง
(บาท)
เปลี่ยนแปลง
(%)
ดาวน์โหลด
ASP-LTF กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาว 18/03/62 242,657,569.77 15.9276 15.9277 15.9276
-0.0683
-0.4270
ASP-GLTF กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาวทวีกำไร 18/03/62 197,808,441.74 22.7689 22.7690 22.7689
-0.0913
-0.3994
ASP-SMELTF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ หุ้นระยะยาว 18/03/62 83,227,216.39 8.1906 8.1907 8.1906
-0.0183
-0.2229
กองทุนรวม RMF
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่า
หน่วยลงทุน
ราคาขาย รับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง
(บาท)
เปลี่ยนแปลง
(%)
ดาวน์โหลด
ASP-FRF กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ 18/03/62 48,149,617.18 14.5773 14.5774 14.5773
0.0028
0.0192
ASP-MRF กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นผสมตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ 18/03/62 191,610,716.31 25.8293 25.8294 25.8293
-0.1019
-0.3930
ASP-ERF กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 18/03/62 187,384,074.06 25.7460 25.7461 25.7460
-0.0909
-0.3518