มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง
เลือกวันที่ต้องการแสดงข้อมูล

ข้อมูล ณ วันที่ 23 กันยายน 2562

กองทุนตลาดเงิน
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่า
หน่วยลงทุน
ราคาขาย รับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง
(บาท)
เปลี่ยนแปลง
(%)
ดาวน์โหลด
ASP-DGOV-R กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เดลี่ พันธบัตรไทย ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป 23/09/62 1,746,490.98 10.0728 10.0729 10.0728
0.0010
0.0099
กองทุนรวมตราสารหนี้
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่า
หน่วยลงทุน
ราคาขาย รับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง
(บาท)
เปลี่ยนแปลง
(%)
ดาวน์โหลด
ASP กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ 23/09/62 1,487,202,500.78 16.7056 16.7057 16.7056
0.0020
0.0120
ASP2 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ 2 23/09/62 47,743,773.29 14.0433 14.0434 14.0433
0.0028
0.0199
ASP-DPLUS กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ เดลี่ พลัส ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 23/09/62 9,150,559,776.85 10.5079 10.5080 10.5079
0.0017
0.0162
ASP-FFPLUSA กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ต่างประเทศ พลัส ชนิดสะสมมูลค่า 23/09/62 5,113,823.94 9.0273 9.0274 9.0273
0.0029
0.0321
ASP-FFPLUSR กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ต่างประเทศ พลัส ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ 23/09/62 95,979,851.33 9.0271 9.0272 9.0271
0.0029
0.0321
ASP-AIF1 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอตราสารหนี้ 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 23/09/62 414,677,480.36 10.7655 - -
0.0018
0.0167
ASP-AITF5Y1 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิร์มฟันด์ 5Y1 23/09/62 411,127,686.40 12.1705 - -
0.0051
0.0419
ASP-TFIXED2 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 2 23/09/62 472,017,235.57 12.1629 - -
0.0102
0.0839
ASP-TFIXED3 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 3 23/09/62 420,012,422.55 12.2064 - -
0.0049
0.0402
ASP-TFIXED5 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 5 23/09/62 1,062,809,619.52 12.8237 - -
-0.0079
-0.0616
ASP-TFIXED9 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 9 23/09/62 247,900,153.41 12.1305 - -
0.0085
0.0701
ASP-TFIXED 6M3 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 6เดือน3 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 23/09/62 430,684,070.29 10.0099 - -
0.0018
0.0180
กองทุนรวมหุ้นไทย
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่า
หน่วยลงทุน
ราคาขาย รับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง
(บาท)
เปลี่ยนแปลง
(%)
ดาวน์โหลด
ASP-GDF กองทุนเปิดแอสเซทพลัสกำไรปันผล 23/09/62 26,470,791.29 10.7247 10.7248 10.7247
-0.0912
-0.8432
ASP-SME กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ 23/09/62 689,867,253.05 10.5684 10.7006 10.5684
-0.0474
-0.4465
ASP-THEQ กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นไทย 23/09/62 99,059,260.53 10.8213 10.9296 10.8213
-0.1346
-1.2286
กองทุนรวมต่างประเทศ
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่า
หน่วยลงทุน
ราคาขาย รับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง
(บาท)
เปลี่ยนแปลง
(%)
ดาวน์โหลด
ASP-ASIAN กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอเชี่ยนสเปเชียลซิททูเอชั่นส์ 23/09/62 284,425,618.51 11.8249 12.0024 11.8249
-0.0428
-0.3606
ASP-BRIC กองทุนเปิดแอสเซทพลัสบริค 23/09/62 18,827,740.08 6.8021 6.9382 6.8021
-0.0152
-0.2230
ASP-DISRUPT กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิสรัปทีฟ ออพพอร์ทูนิตี้ส์ 23/09/62 811,423,277.15 10.1897 10.3172 10.1897
-0.0590
-0.5757
ASP-EUPROP กองทุนเปิดแอสเซทพลัสยุโรปพร็อพเพอร์ตี้ 23/09/62 67,942,701.08 11.1583 11.3258 11.1583
-0.0320
-0.2860
ASP-EVOCHINA กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อีโวลูชั่น ไชน่า อิควิตี้ 23/09/62 185,396,332.25 11.3226 11.4642 11.3226
-0.1305
-1.1394
ASP-GOLD กองทุนเปิดแอสเซทพลัสโกลด์ 23/09/62 54,477,021.25 13.6417 13.6759 13.6417
0.1641
1.2176
ASP-HSI กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอชเอสไอ 23/09/62 55,916,227.67 15.4867 15.5255 15.4867
-0.1662
-1.0618
ASP-INDIA กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินเดีย ไดนามิกส์ อิควิตี้ 23/09/62 18,823,621.54 10.6050 10.7377 10.6050
0.3000
2.9112
ASP-NKY225 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสนิคเคอิ 225 23/09/62 16,340,304.73 12.2770 - -
0.0090
0.0734
ASP-OIL กองทุนเปิดแอสเซทพลัสออยล์ 23/09/62 9,523,644.88 3.4185 3.4271 3.4185
0.0101
0.2963
ASP-ROBOT กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โรโบติกส์ 23/09/62 1,672,354,630.11 10.2844 - -
-0.0229
-0.2222
ASP-S&P500 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอสแอนด์พี 500 23/09/62 255,858,675.29 32.6014 32.6830 32.6014
0.0078
0.0239
ASP-STARS9 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสสตาร์ 9 23/09/62 30,426,010.44 9.3529 - 9.3529
-0.0327
-0.3484
ASP-STRATEGIC กองทุนเปิดแอสเซทพลัส Strategic 23/09/62 80,772,369.70 8.8838 8.9061 8.8616
-0.0329
-0.3690
ASP-VIET กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท ฟันด์ 23/09/62 2,415,427,766.28 7.7941 7.8916 7.7941
-0.0579
-0.7374
ASP-LEGACY-UI กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เลกาซี่ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 23/09/62 617,009,150.03 10.0613* - -
-0.0017
-0.0169
กองทุนรวมผสมทั้งในและต่างประเทศ
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่า
หน่วยลงทุน
ราคาขาย รับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง
(บาท)
เปลี่ยนแปลง
(%)
ดาวน์โหลด
ASP-AAA-A กองทุนเปิด แอสเซทพลัส แอคทีฟ แอสเซท แอลโลเคชั่น ชนิดสะสมมูลค่า 23/09/62 270,096,617.78 10.3846 10.4366 10.3846
-0.0041
-0.0395
ASP-AAA-R กองทุนเปิด แอสเซทพลัส แอคทีฟ แอสเซท แอลโลเคชั่น ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ 23/09/62 22,763,470.54 10.3787 10.4307 10.3787
-0.0040
-0.0385
ASP-FLEXPLUS กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เฟล็กซิเบิ้ล พลัส 23/09/62 523,946,767.17 9.6090 9.7292 9.6090
-0.0550
-0.5691
ASP-GAF กองทุนเปิดแอสเซทพลัสโกลบอลอัลโลเคชั่น 23/09/62 12,150,822.05 10.1517 10.2533 10.1517
-0.0186
-0.1829
ASPGIPLUS-A กองทุนเปิดแอสเซทพลัส โกลบอล อินคัม พลัส ชนิดสะสมมูลค่า 23/09/62 166,079,888.86 10.2293 10.2841 10.2293
-0.0103
-0.1006
ASPGIPLUS-R กองทุนเปิดแอสเซทพลัส โกลบอล อินคัม พลัส ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ 23/09/62 158,836,284.39 10.2257 10.2805 10.2257
-0.0103
-0.1006
ASP-PRIME4 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสไพร์ม 4 23/09/62 14,169,008.00 8.0981 - 8.0981
-0.0912
-1.1136
กองทุนรวม LTF
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่า
หน่วยลงทุน
ราคาขาย รับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง
(บาท)
เปลี่ยนแปลง
(%)
ดาวน์โหลด
ASP-LTF กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาว 23/09/62 235,303,508.50 15.8699 15.8700 15.8699
-0.1326
-0.8286
ASP-GLTF กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาวทวีกำไร 23/09/62 203,810,882.64 23.8745 23.8746 23.8745
-0.2389
-0.9907
ASP-SMELTF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ หุ้นระยะยาว 23/09/62 93,781,902.00 8.9336 8.9337 8.9336
-0.0379
-0.4224
กองทุนรวม RMF
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่า
หน่วยลงทุน
ราคาขาย รับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง
(บาท)
เปลี่ยนแปลง
(%)
ดาวน์โหลด
ASP-FRF กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ 23/09/62 45,705,657.53 14.7540 14.7541 14.7540
0.0042
0.0285
ASP-MRF กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นผสมตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ 23/09/62 195,429,503.06 26.6176 26.6177 26.6176
-0.2173
-0.8098
ASP-ERF กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 23/09/62 192,937,922.72 26.8771 26.8772 26.8771
-0.3198
-1.1759
ASP-ROBOTRMF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โรโบติกส์ เพื่อการเลี้ยงชีพ 23/09/62 122,263,722.68 9.1272 - -
-0.0193
-0.2110
ASP-DISRUPTRMF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิสรัปทีฟ ออพพอร์ทูนิตี้ส์ เพื่อการเลี้ยงชีพ 23/09/62 5,828,524.86 9.1666 9.1667 9.1666
-0.0679
-0.7353
ASP-VIETRMF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท เพื่อการเลี้ยงชีพ 23/09/62 24,201,070.84 9.1238 9.1239 9.1238
-0.0691
-0.7517
*ประมาณการมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุน