มุมองการลงทุน > Asset Plus : Morning Plus

Asset Plus Situation Room : 21 May 2019

_____________________________________________

???????? ประเด็นสงครามทางการค้าส่อเค้าบานปลาย

 • ภายหลังจากที่ ปธน.ทรัมป์ สหรัฐได้ออกคำสั่งฉุกเฉินด้านเทคโนโลยีส่งผลให้บริษัทผู้ผลิต 
  เซมิคอนดักเตอร์อุปกรณ์ด้านการสื่อสารโทรคมนาคมและซอฟต์แวร์รายใหญ่ ของสหรัฐ เช่น Alphabet (Google), Intel และ Qualcomm ประกาศระงับความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท Huawei บริษัทส่งผลทำให้ไม่สามารถอัพเดตซอฟแวร์ระบบปฏิบัติการ (OS) ใหม่ได้และจำกัดสิทธิ์ในการเข้าถึงบริการบางอย่าง
 • ทั้งนี้รัฐบาลจีนได้เตรียมมาตรการตอบโต้ด้วยการระงับการส่งออกแร่แรร์เอิร์ธ (Rare-earth) ซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญในการผลิตชิปคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ไฮเทคซึ่งจีนเป็นผู้ผลิตในสัดส่วนถึง 90% ของโลกและสหรัฐได้นำเข้าแร่ดังกล่าวจากจีนถึง 80% จากปริมาณนำเข้าทั้งหมด 
 • จากท่าทีดังกล่าวทำให้รัฐบาลสหรัฐมีท่าทีที่อ่อนลงและประกาศว่าจะเลื่อนการบังคับใช้คำสั่งดังกล่าวออกไป 90 วัน เพื่อให้ประเด็นสงครามทางการค้ากลับเข้าสู่กระบวนการเจรจาอีกครั้งหนึ่ง 

มุมมองการลงทุน 

 • กลยุทธ์การลงทุนในกองทุนต่างประเทศของ บลจ. นั้นมุ่งเน้นไปยังกลุ่มผู้ให้บริการ Cloud ที่มีความทนทานต่อประเด็นสงครามทางการค้ามากกว่ากลุ่มฮาร์ดแวร์ 
  เนื่องจากไม่ว่าผลลัพธ์ของสงครามทางการค้าจะเป็นอย่างไร 
  ผู้ประกอบธุรกิจนั้นยังจำเป็นต้องเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจด้วยการใช้ Cloud Service เพื่อการแข่งขันและความอยู่รอดของธุรกิจ
 • ในขณะที่มีสัดส่วนการลงทุนในกองทุน ASP-DISRUPT และ ASP-ROBOT ไม่เกิน 1.00% ในกลุ่ม Supply Chain ที่เป็นฮาร์ดแวร์ เช่น Semiconductor อุปกรณ์ด้านการสื่อสาร เช่น Intel หรือ Qualcomm ผ่านการลงทุนในกองทุนต่างประเทศโดยไม่มีการลงทุนตรงในหุ้นดังกล่าว 

ผู้ที่ได้รับประโยชน์จากสงครามการค้าที่เกิดขึ้น 

 • ระยะสั้น การย้ายฐานการผลิตสำหรับ Almost Completed Product หรือการทำ “ Repacking Center” เพื่อหลบกำแพงภาษีชั่วคราว โดยประเทศที่ได้รับโยชน์ คือเวียดนามเนื่องจากค่าแรงที่ถูก และ ภูมิรัฐศาสตร์ที่อยู่ใกล้กับประเทศจีน
 • ระยะกลางถึงยาว มองว่าจะเป็นการ Restructure โครงสร้างของ Supply Chain ใหม่ของจีนและสหรัฐ ซึ่งเรามองว่าจะเห็นการย้ายฐานการผลิตแบบเต็มรูปแบบและจะทำให้เป็นผลดีในระยะยาวกับจีนที่จะลดการพึ่งพาสหรัฐและก้าวขึ้นมาเป็นคู่แข่งของสหรัฐอย่างเต็มตัว

คำแนะนำการลงทุน

 • แนะนำลงทุนในกองทุน ASP-VIET ที่จะได้รับประโยชน์จากสงครามการค้าและนำแนะให้ถือกองทุน ASP-EVOCHINA และรอจังหวะเพื่อลงทุนเพิ่ม ตามจังหวะของตลาดที่อาจจะมีการย่อตัวระหว่างทางการเจรจา