Exclusive Prestige x Asset Plus Chef’s Table

Exclusive Prestige x Asset Plus Che...

Prestige x Asset Plus Chef’s Table. There, insights on investor opportunities were shared through fa...

Asset Plus Movie day : STARWARS

Asset Plus Movie day : STARWARS

บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด จัดกิจกรรมพิเศษสุด Exclusive ดูหนังรอบปฐมทัศน์เรื่อง สตาร์ วอลส์ กำเนิดใหม่สกา...

สัมมนา Robotics and AI: From Innovation to Investment

สัมมนา Robotics and AI: From Innova...

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด (บลจ. แอสเซท พลัส) นำโดย นายรัชต์ โสดสถิตย์ กรรมการผู...

สัมมนา

สัมมนา "จัดทัพลงทุน รับตลาดหุ้นไทยย...

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส (บลจ. แอสเซท พลัส) นำโดยนายรัชต์ โสดสถิตย์ กรรมการผู้จัดการ...

กองทุน ASP คว้ารางวัลกองทุนยอดเยี่ยมแห่งปี 2017

กองทุน ASP คว้ารางวัลกองทุนยอดเยี่ย...

กองทุนเปิดแอสเซทพลัส ตราสารหนี้ (ASP) ได้รับรางวัล กองทุนรวมยอดเยี่ยมแห่งปี ประเภทกองทุนสะสมทรัพย์ตร...

หลากหลายสินทรัพย์ลงทุน เพิ่มพูนโอกาสแห่งความมั่งคั่ง

หลากหลายสินทรัพย์ลงทุน เพิ่มพูนโอกา...

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด (บลจ. แอสเซท พลัส) จัดงานสัมมนาในหัวข้อ “Multiply You...

ปรับพอร์ตตราสารหนี้ ชี้กองทุนหุ้นเด่น เฟ้นโอกาสจากดอกเบี้ยขาขึ้น

ปรับพอร์ตตราสารหนี้ ชี้กองทุนหุ้นเด...

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส (บลจ. แอสเซท พลัส) นำโดยนายรัชต์ โสดสถิตย์ กรรมการผู้จัดการ...

มาร่วมส่งต่อของขวัญที่ดีที่สุด....

มาร่วมส่งต่อของขวัญที่ดีที่สุด....

มาร่วมส่งต่อของขวัญที่ดีที่สุด....

จิตอาสารวมใจในกิจกรรม

จิตอาสารวมใจในกิจกรรม "ตลาดทุนรวมใจ...

จิตอาสารวมใจในกิจกรรม "ตลาดทุนรวมใจ ทำดีเพื่อพ่อ"

พบกับบูธ แอสเซท พลัส ในงาน

พบกับบูธ แอสเซท พลัส ในงาน "วางแผนภ...

พบกับบูธ แอสเซท พลัส ในงาน "วางแผนภาษีกับ LTF&RMF" ณ ตลาดหลักทรัพย์ฯ วันที่ 17-18 ธ.ค. 59

พบกับบูธ บลจ.แอสเซท พลัส ได้ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 21-22 พ.ย. 59

พบกับบูธ บลจ.แอสเซท พลัส ได้ที่การไ...

บลจ.แอสเซท พลัว ยกทัพนำกองทุนเด็ดพร้อมกับโปรโมชั่นสำหรับกองทุน LTF และ RMF แห่งปี

เปิดตัวเว็บไซต์ Asset fund กับระบบใหม่ล่าสุด

เปิดตัวเว็บไซต์ Asset fund กับระบบใ...

อดใจรออีกไม่นาน

มูลค่าหน่วยลงทุน
8.2050
เปลี่ยนแปลง
+4.6610%
มูลค่าหน่วยลงทุน
7.5121
เปลี่ยนแปลง
+4.5525%
มูลค่าหน่วยลงทุน
7.2126
เปลี่ยนแปลง
+4.3127%
มูลค่าหน่วยลงทุน
11.7107
เปลี่ยนแปลง
+2.2331%
มูลค่าหน่วยลงทุน
9.9419
เปลี่ยนแปลง
+1.8335%
มูลค่าหน่วยลงทุน
7.9139
เปลี่ยนแปลง
+1.4525%
มูลค่าหน่วยลงทุน
5.4019
เปลี่ยนแปลง
+0.5061%
มูลค่าหน่วยลงทุน
10.9154
เปลี่ยนแปลง
+0.4112%
มูลค่าหน่วยลงทุน
10.9485
เปลี่ยนแปลง
+0.4109%